Disclaimer

De op deze website getoonde informatie, waaronder foto’s en videobeelden, wordt door HEB Media Productions met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De rechten op de inhoud van de website hebmp.nl berusten bij HEB Media Productions en /of worden met toestemming gebruikt.

HEB Media Productions geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar eventuele websites die niet door HEB Media Productions worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. HEB Media Productions kan niet instaan voor de inhoud en werking van deze sites.

Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van heb.nl te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of te verkopen in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van HEB Media Productions.

HEB Media Productions kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.